MUNKATÁRSAINK

Dr.Sass Magdolna

Sass Magdolna a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és a BGE Külkereskedelmi kar Nemzetközi gazdaságtan tanszékén egyetemi docens. 1998-ban szerzett kandidátusi címet. 1997 és 2000 között az OECD munkatársa volt Párizsban. Kutatási területei elsősorban a kelet-közép-európai külföldi közvetlentőke-befektetések és külkereskedelem, a vállalatok nemzetköziesedése, a posztszocialista multinacionális vállalatok. Több hazai és nemzetközi kutatásban vett részt. Több mint 180 tudományos publikációja van, köztük egy angol nyelvű könyv és 87 folyóiratcikk, melyek közül 20 külföldi referált folyóiratban jelent meg, 13,4-es összegzett impakt faktorral. A műveire kapott független hivatkozások száma több mint 900. Három nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A European Association of Comparative Economic Studies volt elnöke (2016-2018), jelenleg a tanácsadó testület tagja, a European Association of Development Research and Training Insitutes „Multinational Corporations” munkacsoportjának egyik vezetője. Részt vett a KiKK megalapításában, és aktív résztvevője kutatási munkáinak.

Dr.Antalóczy Katalin

Dr. Antalóczy Katalin közgazdász pályáját a Pénzügykutatási Intézetben kezdte, majd annak jogutódjánál, a Pénzügykutató Zrt-nél dolgozott tudományos főmunkatársként, kutatásvezetőként. Számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt, tanácsadói munkát folytatott bankoknak, nagyvállalatoknak és minisztériumoknak. 2012-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar főiskolai tanára, 2018. szeptemberétől a Nemzetközi gazdaságtan tanszék vezetője. Kutatási területe a nemzetközi kereskedelem, nemzetközi tőkeáramlások, Magyarország külgazdasági kapcsolatai, hazai és nemzetközi gyógyszeripari folyamatok. Több mint 100 publikációja (könyv, könyvfejezet, folyóiratcikk, tanulmány) jelent meg magyar és angol nyelven. Részt vett a KiKK megalapításában, és aktív résztvevője kutatási munkáinak.

Dr.Csekő Katalin

Dr. Csekő Katalin a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának dékánja. A Külkereskedelmi Kar fő szakterületei közé tartozik a nemzetközi kereskedelmi ügyletek, a nemzetközi marketing és a nemzetközi kapcsolatok. Dékán asszony 25 éve a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tanácsadójaként is dolgozik, többek között részt vett a 2010/2020-as INCOTERMS (Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek) szabályainak kialakításában is, emellett a nemzetközi kereskedelem és annak finanszírozása is a szakterületéhez tartozik. 2017-ben az év előadója volt a Magyar Exportfejlesztési Ügynökségnél.

DR.CSONKA LÁSZLÓ

Dr. Csonka László 2017 végén csatlakozott a BGE Külkereskedelmi Karához annak érdekében, hogy a KiKK megalapításában részt vegyen. Ezt megelőzően az IKU Innovációs Kutató Központ tudományos munkatársa volt. Közgazdász, szociológus, szakterülete a tudomány, technológia és innováció közgazdaságtana. Fő kutatási területe az innovációs folyamatok jellemzői, az innovációs rendszer működése, teljesítményének mérése, a rendszer szereplői közötti kapcsolatok, a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedése, a multinacionális vállalatok és a KKV-k innovációs folyamatainak jellemzői. A KiKK keretein belül az innováció, a digitalizáció gazdasági hatásait, az ezek által kiváltott alkalmazkodási kényszert vizsgálja. Több, EU KFI Keretprogram és más nemzetközi, valamint hazai szervezetek által támogatott kutatási projekt részvevője, vezetője. Nemzeti szakértőként részt vett több EU-s szakmai programban (ERA-Net, CREST)

Dr.Fehér Katalin

Dr. habil. Fehér Katalin újmédia-kutató és a digitális trendek szakértője. A Budapesti Gazdasági Egyetem Kibergazdaság Kiválósági Központjának és a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központjának tudományos főmunkatársa. Fulbright és Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, a Masaryk University (Csehország) és a University of Lower Silesia (Lengyelország) vendégprofesszora, valamint a KOME nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Nemzetközi tapasztalatait az USÁ-ban, Dél-Kelet-Ázsiában, Skandináviában és a Távol-Keleten szerezte meg. Jelenlegi kutatási területe a mesterséges intelligencia által vezérelt új média. Legutóbbi publikációja a Journal of Information Science nemzetközi szakfolyóiratban jelent meg “Digital identity and online self: footprint strategies” címmel.

Dr.Gáspár Tamás

Dr. Gáspár Tamás, közgazdász, 1991-ben kezdett tanítani a Külkereskedelmi Kar elődjénél. A Budapesti Corvinus Egyetem és az ECOSTAT Gazdasági és Társadalmi Kutatóintézet oktatási, kutatási és tudományszervezési tapasztalataival 2010-ben tért vissza ismét a karhoz kutatói státuszban. Rendszeres opponense publikációs és pályázati anyagoknak, két nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Akciókutatáshoz pedagógiai, tanítói diplomát is szerzett, rendszeresen oktat és kutat kisiskolások körében, egy testnevelő kollégájával fejlesztő foglalkozásokat is tart.

JuhaszTimea2

Dr.Juhász Tímea

Juhász Tímea 2018-ban habilitált a Széchenyi István Egyetemen. 2019. szeptemberétől a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársa. Számos témában kutat és publikál. Fő kutatási területe: tudásmenedzsment, munka és magánélet összehangolása, digitalizáció és a munkaerőpiac kérdései.


Close Menu