KUTATÁSOK

A KiKK fő kutatási területének tekinti a XXI. század első két évtizedében a technológiai fejlődés hatására kibontakozó gazdaság-társadalmi folyamatok, változások, hatások vizsgálatát, értékelését. A központ munkájában ötvözni kívánja a makro-mezo-mikro szintű elemzéseket, igyekszik feltárni az ezek közötti kölcsönhatásokat. Fontos hangsúlyt kap a folyamatok nemzetközi aspektusa, a magyar és a globális trendek közötti kapcsolatok. További cél, hogy az elemzések túllépjenek a (feldolgozó)ipari fókuszon, és feltárják a szolgáltatások, a szolgáltatóipar szerepét, jelentőségét, a szektor szereplői előtt álló kihívásokat, és az azokra adható válaszokat.

Mikro-szinten az egyénre, a munkavállalókra gyakorolt hatások, új elvárások, igazodási kényszerek, egyes vállalatok elemzése stb. áll majd a munka középpontjában.

Mezo-szinten a munkaerő piaci folyamatok bizonyos aspektusai, a vállalati szerkezet átalakulása, az innováció vállalaton belüli és kívüli helyzete, a kommunikáció gazdasági aspektusai a fő témakörök.

Makro-szinten a központ a hazai ökoszisztéma állapotának felmérésére, a geoökonómiai folyamatokra, a globális értékláncok átalakulására kíván koncentrálni.

Close Menu