KIK VAGYUNK

A BGE Külkereskedelmi Kara szoros együttműködésben a zalaegerszegi Gazdálkodási Karral létrehozta a Kibergazdaság Kiválósági Központot (KiKK) azzal a céllal, hogy elsősorban az egyetem tudományos stratégiájában is megfogalmazott minőségi alkalmazott kutatások révén összefogja, és új szintre emelje a karon eddig folyó kutatásokat tágabban a kibergazdaság, szűkebben az Ipar 4.0 témakörére fókuszálva.

Az egyre komplexebb és gyorsabb technológiai változások jelentős változásokat hoznak különböző iparágak működésébe, a kiber-fizikai rendszerek terjedésével új működési mechanizmusok alakulnak ki, s ezt az átalakulást hívhatjuk összefoglalóan Ipar 4.0-nak (Industrie 4.0), vagy a jövő gyárainak megszületésének (factories of the future), esetleg az intelligens feldolgozóipar kialakulásának (smart manufacturing). A változások azonban nem állnak meg a technológia átalakulásánál, az általuk okozott hatások a gazdaság és a társadalom szélesebb rétegeit is érintik, átalakul az a mód, ahogyan a világot körülöttünk érzékeljük. Ebből kiindulva számosan a 4. ipari forradalom elindulásáról beszélnek. A Központ kutatási területe e technológia változások gazdaság-társadalmi hatásainak vizsgálata, az új üzleti modellek, a mesterséges intelligencia, vagy a robotok alkalmazásának gazdasági következményei, iparági folyamatok elemzése, illetve a hazai gazdaság változásokra való felkészültségének előmozdítása a globális folyamatok és potenciális hazai következményeik feltárásával.

A központ feladata kettős: egyrészt kutatási tevékenységével hozzá kíván járulni a vállalkozások számára fontos tudás, ismeretek előállításához és átadásához a vállalatirányítás, a menedzsment releváns területein, másrészt pedig gondoskodni kíván a közgazdászok olyan új generációjáról, akik értik és kezelni tudják a XXI. század gazdasági trendjei nyomán kialakuló új helyzetet.

Close Menu