BGE Kutatói napok (2018)

A 2018-as konferenciát a Kibergazdaság Kiválósági Központ „Nyer vagy veszít Magyarország a kibergazdaságban?” című programja nyitotta meg április 5-én.  A félnapos program sokszínűen, számos oldalról igyekezett bemutatni a központ kutatási fókuszában álló főbb kérdéseket, a jelenleg a világgazdaságban megfigyelhető trendeket, és hazai leképeződésüket. A KiKK munkatársai mellett meghívott előadók is szerepeltek a programban, akik között elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt helyet kaptak. A program első felében a KiKK munkatársai mutatták be a központ főbb kutatási irányait, azokhoz illeszkedő kutatási eredményeiket. Bemutatásra kerültek a központ kutatási koncepciójának főbb vonalai, és szó volt a kibergazdaság lehetséges definiálásáról (Csonka László), a kibergazdaság kialakulásához vezető folyamatok közül a robotizációval kapcsolatos társadalmi várakozásokról és félelmekről (Kozák Ákos). A központ kutatói (Antalóczy Katalin, Gáspár Tamás, Sass Magdolna) beszámoltak egy már folyó kutatásuk elsődleges eredményeiről, amely a gyógyszeripari értékláncok alakulását vizsgálta, különös tekintettel a XXI. századi kihívásokra, így az ipar4.0-ra. Meghívott vendégelőadónk, Szalavetz Andrea (MTA Világgazdasági Intézet) az Ipar4.0 technológiák gazdasági hatásairól adott áttekintést a hallgatóság számára. Ezek után egy kerekasztal beszélgetésben elméleti és gyakorlati szakemberek vitatták meg elképzeléseiket a munka jövőjével kapcsolatban, azokról a változásokról, amelyeket a digitális gazdaság hozhat. (Gedei Gábor – BKK, Dr. Sántha Hunor – BME, Kovács József – Knorr-Bremse, és Dr. Makó Csaba – MTA). A program végén pedig két, Ipar4.0 megoldást bemutató előadásra került sor, a Bosch és a Siemens vállalkozások közreműködésével.
Close Menu